ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕΠ

Δημήτρης Δρόσης
Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ
[email protected]
Τηλ. 2131501515
Fax. 2131501501
drosis
Από το 2007 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης (Β) μέχρι το 2010 και εν συνεχεία της μονάδας προγραμματισμού και αξιολόγησης (Α). Ανέλαβε Προϊστάμενος της ΕΥΔΕΠ τον Δεκέμβριο του 2014. Χημικός με μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Διαχείριση (Εδιμβούργο) και στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Πάντειο).
ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α
Άγγελος Σπηλιώτης
Προϊστάμενος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501538
Fax. 2131501501
 ag
Από το 2003 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης (Β) μέχρι τον Μάιο του 2015 και εν συνεχεία Προϊστάμενος της μονάδας προγραμματισμού και αξιολόγησης (Α). Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).
ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α
Ιωάννης Κουκούλης
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501535
Fax. 2131501501
 
Από το 2007 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων (Γ) μέχρι τον Μάρτιο του 2010 και εν συνεχεία στέλεχος της Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (Α).
Πολιτικός Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στον Δομοστατικό Σχεδιασμό και Ανάλυση των Κατασκευών (ΕΜΠ) και στην Εφαρμοσμένη Μηχανική (ΕΜΠ).
Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501513
Fax. 2131501501
 user
Από το 2007 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας προγραμματισμού & αξιολόγησης (Α΄) από το 2007 και έως σήμερα.
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης , με μεταπτυχιακές σπουδές στη Χωροταξία– Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Χρήστος Σιμιτόπουλος
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501525
Fax. 2131501501
 user
Από το 2009 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης (Β) μέχρι το 2010 και εν συνεχεία της μονάδας προγραμματισμού και αξιολόγησης Α’. Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας.
Ειρήνη Ντότσικα
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501517
Fax. 2131501501
 
Από το 2016 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας προγραμματισμού & αξιολόγησης (Α’). Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου.
Δέσποινα Κοσμά
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501511
Fax. 2131501501
 
Από το 2016 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας προγραμματισμού & αξιολόγησης (Α’). Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).
Σταμάτης Βασίλειος
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501514
Fax. 2131501501
 
Από το 2016 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας προγραμματισμού & αξιολόγησης (Α). Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο Περιβάλλον.
Ελευθέριος Ν. Παπαβασιλόπουλος
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501500
Fax. 2131501501
 
Από το 2016 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης (Α). Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με Μεταπτυχιακό δίπλωμα και Διδακτορικό στην Υγειονομική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος.
 ΜΟΝΑΔΑ Β1 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 4, 5, 6, 7, 10, 11,12)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β1
Κατσανίκος Ανδρέας
Προϊστάμενος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501527
Fax. 2131501501
 
Υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής από το 1991 έως το 1999 (Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης). Από το 2000 στέλεχος της Διαχειριστικής Αρχής. Ανέλαβε προϊστάμενος της Μονάδας Β (Παρακολούθησης) το 2004. Σήμερα Προϊστάμενος της Μονάδας Β1 που διαχειρίζεται τους άξονες 4, 5, 6, 7, 10, 11 και 12 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
Κάτοχος πτυχίου Γεωγραφίας, Μάστερ (Maitrise) Χωροταξικής Γεωγραφίας, Δίπλωμα Ανωτέρων Σπουδών Πολεοδομίας (DESS d’ Urbanisme).
 ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Β1
Νίκος Βαγενάς
Στέλεχος Μονάδας Β1/Γ
[email protected]
Τηλ. 2131501509
Fax. 2131501501
 vagenas
Από το 2014 στη ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της Μονάδας Διαχείρισης Πράξεων (νυν Β1) με παράλληλα καθήκοντα στην Μονάδα Οργάνωσης – Υποστήριξης (Γ).
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Παν. Πατρών, Πτυχιούχος του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Παν. Πειραιά, Διδακτορικό Δίπλωμα στα Βιογενή Υλικά, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ενόργανη Ανάλυση, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Προστασία Μνημείων.
Αικατερίνη Βούζα
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501516
Fax. 2131501501
 vouza
Από το 2009 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων (Β) μέχρι το 2015 και εν συνεχεία της μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ. Πολιτικός Μηχανικός (ΑΠΘ) με μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων (ΕΑΠ).
Αδάμ Δανέλης
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501536
Fax. 2131501501
 
Από το 2003 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων (Β) μέχρι το 2015 και εν συνεχεία της μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ.
Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές (DEA) στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Ανδρέας Κανελλόπουλος
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501529
Fax. 2131501501
 
Από το 2002 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων (Β) μέχρι το 2015 και εν συνεχεία της μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ.
Πτυχίο Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης (Πολυτεχνείο Κρήτης).
Παναγιώτης Καραπαναγιώτης
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501519
Fax. 2131501501
 karapanagiotis
Από το 2003 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων (Β) μέχρι το 2015 και εν συνεχεία της μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ.
Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός με σπουδές Αναλυτή Προγραμματιστή.
Κωνσταντίνος Κομπούγιας
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501522
Fax. 2131501501
 
Από το 2002 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων (Β) μέχρι το 2015 και εν συνεχεία της μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ.
Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Υγειονομική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος.
Παναγιώτα Μανώλη
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501528
Fax. 2131501501
 
Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (πρώην ΑΒΣΘ). Από το 1987 έως το 1999 στέλεχος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά και από το 2000 έως 2001 υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής από το 2001, με απόσπαση από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, στέλεχος της Μονάδας Β (νυν Β1) στην παρακολούθηση /διαχείριση πράξεων και υπεύθυνη κατάρτισης και παρακολούθησης της χρηματοδότησης των πράξεων.
Μαγδαληνή Σπανού
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501537
Fax. 2131501501
 spanou
Από το 2003 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής ως Στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων (Β’) και εν συνεχεία της Μονάδας ( Β1).
Δημόσιος Υπάλληλος (Πτυχιούχος Πολ. Μηχανικός). Από το 1985-2002 στη Γενική Γραμματεία Δημ. Έργων του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και από το 1994-2002 στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της τ. Νομαρχίας Δυτικής Αττικής.
Αργύρης Τσομώκος
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501524
Fax. 2131501501
 
Από το 2015 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων (Β) μέχρι το 2015 και εν συνεχεία της μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ. Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π. με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην επιστημονική περιοχή: «Δομοστατικός σχεδιασμός και ανάλυση κατασκευών» (Ε.Μ.Π.) και Διδακτορικό δίπλωμα στον Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
Φραγκίσκος Στεφάνου
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501526
Fax. 2131501501
 stefanou
Από το 2002 στην Περιφέρεια Αττικής, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας του Νοτίου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων. Από το Μάιο του 2016 στη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας Διαχείρισης Πράξεων (Β1). Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός (Ε.Μ.Π). Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα(MBA) και στο Σχεδιασμό & Κατασκευή Υπογείων Έργων (Ε.Μ.Π.).
Ελισσάβετ Κωνσταντάκου
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501505
Fax. 2131501501
 konstantakou
Από το 2016 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων (Β1). Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Α.Π.Θ.) με μεταπτυχιακές σπουδές στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Κτιρίων (Ουαλία – Κάρντιφ). Επαγγελματική εξειδίκευση στον Σχεδιασμό Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μονάδων Υγείας (2003-2016 Τεχνική Υπηρεσία Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός – 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής).
 ΜΟΝΑΔΑ Β2 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 1, 2, 3, 8, 9, 13)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β2
Νικόλαος Γραμματικόπουλος
Προϊστάμενος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ.: 213 150 1520
Fax: 213 150 1501
 gram
Από το 2003 έως το 2006 στέλεχος της Μονάδας Ελέγχου (Γ) της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Από το 2006 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, αρχικά ως στέλεχος της Μονάδας Ελέγχου (Επιτόπιων Επαληθεύσεων) έως το Μάιο του 2015 και εν συνεχεία Προϊστάμενος της Μονάδας Β2.
Κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού Α.Π.Θ.
ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Β2
Δημήτρης Γουργιώτης
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501540
Fax. 2131501501
 gourgiotis
Από το 2000 στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε, αποσπασμένος στην Γραμματεία Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής. Από το 2001 στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, Στέλεχος Μονάδων Β’ και Γ’. Διετέλεσε Προϊστάμενος της Μονάδας Ελέγχου (Γ’) έως το 2012. Σήμερα είναι στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης ( Β2 ). Οικονομολόγος με ειδίκευση στο Χρηματοοικονομικό Management.
Περικλής Δεμεντής
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501518
Fax. 2131501501
 dementis
Από το 2002 έως το 2005 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής ως Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης (Β) & Προϊστάμενος της μονάδας παρακολούθησης (Β).
Από το 2006 έως το 2010 Στέλεχος της ΚΕΔΚΕ.
Από το 2011στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής ως Στέλεχος της μονάδας επιτόπιων επαληθεύσεων (Γ’) νυν (Β2). Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Κατερίνα Τσέπουρα
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501542
Fax. 2131501501
 tsepoura
Από το 2012 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της Μονάδας Γ΄- Επιτόπιων Επαληθεύσεων –Προεγκρίσεων  έως τον Δεκέμβριο του 2016 και εν συνεχεία Στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων (Β1’). Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Παν/μίου Πατρών. Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών, στους τομείς της Υπολογιστικής και της Εφαρμοσμένης Μηχανικός
Λίνα Πέλκα
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501546
Fax. 2131501501
 
Από το 2012 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της Μονάδας Β έως τον Μάιο του 2016 και εν συνεχεία της Μονάδας Β2. Οικονομικά/ΤΠΕ.
Φώτης Μυλωνάς
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501532
Fax. 2131501501
 
Από το 2002 έως 2012 στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δ. Αχαρνών. Από το 2012 έως 2015 στη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δ. Αχαρνών. Από το 2015 έως 2016 στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής. Από το 2016 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης (Β2) της ΕΥΔΕΠ.
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 ΜΟΝΑΔΑ Γ’ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ
Αικατερίνη-Ιωάννα Τσομπανισάκη
Προϊσταμένη Μονάδας Γ’-
Διαχειρίστρια Λογαριασμού
[email protected]
Τηλ. 2131501510
Fax. 2131501501
 tsompanisaki
Από το 2013 στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής ως στέλεχος της μονάδας Δ΄(νυν Γ΄) και διαχειρίστρια λογαριασμού της Τεχνικής Βοήθειας (Εθνικών Πόρων). Ανέλαβε Προϊστάμενη της Μονάδας Οργάνωσης και Υποστήριξης (Γ’) το Μάιο 2015. Πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιων Θεσμών και με μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (κατεύθυνση: Τοπική Ανάπτυξη) του Τμήματος Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
Βαρβάρα Βλασίδου
Στέλεχος Μονάδας Γ
[email protected]
Τηλ. 21315015–
Fax. 2131501501
 
Υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Από το 2011 με απόσπαση στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στη θέση της Υπεύθυνης Λογαριασμού Υπηρεσίας. Απόφοιτη του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ελένη Βλάχου
Στέλεχος Μονάδας Γ
[email protected]
Τηλ. 2131501500
Fax. 2131501501
Από το 2004 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας οργάνωσης και υποστήριξης (Γ’).
Χάρης Κάππος
Στέλεχος Μονάδας Γ (Γραφείο ΟΠΣ)
[email protected]
Τηλ. 2131501547
Fax. 2131501501
 
Από το 2000 στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος Πληροφορικής. Υπεύθυνος Γραφείου ΟΠΣ & Επιχειρησιακός Υπεύθυνος ΣΥΖΕΥΞΙΣ