Written by ΠΕΠ Αττικής

Ανακοίνωση του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ – ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΕΠΑΝΕΚ)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε (ΑΔΑ: 6ΛΖ3465ΧΙ8-Η33) η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αιτήσεις  χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων, ή συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι προτάσεις θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται στις κατηγορίες:

α) Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

β) Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς,

γ) Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έχει προϋπολογισμό 280 εκατ.

Ευρώ, θα ολοκληρωθεί σε 3 κύκλους και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων ΕΤΑΚ.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ

(www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Α’ κύκλο, η Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη, 17

Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Σημειώνουμε ότι υπόδειγμα του εντύπου υποβολής, η Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της, καθώς και το σχετικό Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο, είναι αναρτημένα στους δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr).

Ειδικότερα, για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Ερωτήσεων που είναι αναρτημένο στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Επιπλέον, για την υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων στην υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ έχει αναπτύξει Εγχειρίδιο καθώς και αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων (FAQs), τα οποία είναι επίσης αναρτημένα στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους


Προσοχή: Η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής δεν εμπλέκεται στην παραπάνω διαδικασία, παρακαλώ μην επικοινωνείτε μαζί μας για την Πρόσκληση αυτή, παρά μόνο με τις Υπηρεσίας και τις ιστοσελίδες που αναφέρονται στην ανακοίνωση