Νομοθεσία για Δικαιούχους

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020

KAN.1301-ΕΤΠΑ

ΚΑΝ.1299-ΧΩΡΙΚΑ

Kanonismos_1305_2013

KAN.1303-ΓΕΝ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

KAN.1304-ΕΚΤ

KAN.1300-ΤΣ

Κωδικοποιημένη μορφή του ν. 4314/2014