ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής