2η Γραπτή Διαδικασία ΠΕΠ 2014-2020

Εισήγηση 2ης Γραπτής Διαδικασίας

Έγκρισης 2ης Γραπτής Διαδικασίας


Κείμενα Εξειδίκευσης 2ης Γραπτής Διαδικασίας

Annex_Subject_01

Annex_Subject_02

Annex_Subject_03_new

Annex_Subject_04

Annex_Subject_05

Annex_Subject_06