4η Γραπτή Διαδικασία ΠΕΠ 2014-2020

Εισήγηση της 4ης Γραπτής Διαδικασίας

Έγκριση της 4ης Γραπτής Διαδικασίας


Κείμενα 4ης Γραπτής Διαδικασίας

1_ΓΡΑΠΤΗ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ_04_ΘΕΜΑ_1ο_ΕΙΣΗΓΗΣΗ

2_ΣΧΕΔΙΟ_ΕΤΗΣΙΑΣ_ΕΚΘΕΣΗΣ_ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_2015_ΠΕΠ_ΑΤΤΙΚΗ

3_ΣΥΝΟΨΗ_ΕΤΗΣΙΑΣ_ΕΚΘΕΣΗΣ_ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_2015_ΠΕΠ_ΑΤΤΙΚΗ

4_ΠΙΝΑΚΑΣ_4A_ΔΕΙΚΤΕΣ_ΕΚΤ_ΠΕΠ_ΑΤΤΙΚΗ_ΑΠ_09