5η Γραπτή διαδικασία ΠΕΠ 2014-2020

Εισήγηση της 5ης Γραπτής Διαδικασίας

Έγκριση της 5ης Γραπτής Διαδικασίας


Κείμενα 5ης Γραπτής Διαδικασίας

Annex_Subject_01

Annex_Subject_02

Annex_Subject_03

Annex_Subject_04

Annex_Subject_05

Annex_Subject_06

Annex_Subject_07