ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕΠ

Δρόσης Δημήτριος
Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ
[email protected]
Τηλ. 2131501515
Fax. 2131501501
drosis
Από το 2007 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης (Β) μέχρι το 2010 και εν συνεχεία της μονάδας προγραμματισμού και αξιολόγησης (Α). Ανέλαβε Προϊστάμενος της ΕΥΔΕΠ τον Δεκέμβριο του 2014. Χημικός με μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Διαχείριση (Εδιμβούργο) και στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Πάντειο).
ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α
Σπηλιώτης Άγγελος
Προϊστάμενος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501538
Fax. 2131501501
 ag
Από το 2003 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης (Β) μέχρι τον Μάιο του 2015 και εν συνεχεία Προϊστάμενος της μονάδας προγραμματισμού και αξιολόγησης (Α). Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).
ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α
Αμέντα Βασιλική
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501511
Fax. 2131501501
 user
Από το 2018 στην Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης (Α΄) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Μηχανολόγος Μηχανικός , με μεταπτυχιακές σπουδές Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
Κοσμά Δέσποινα
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501512
Fax. 2131501501
 
Από το 2016 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας προγραμματισμού & αξιολόγησης (Α’). Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).
Ντότσικα Ειρήνη
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501517
Fax. 2131501501
 
Από το 2016 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας προγραμματισμού & αξιολόγησης (Α’). Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου.
Σιμιτόπουλος Χρήστος
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501525
Fax. 2131501501
 user
Από το 2009 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης (Β) μέχρι το 2010 και εν συνεχεία της μονάδας προγραμματισμού και αξιολόγησης Α’. Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας.
Κωνσταντάκου Ελισσάβετ
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501505
Fax. 2131501501
konstantakou
Από το 2016 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της Μονάδας  Α. Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Α.Π.Θ.) με μεταπτυχιακές σπουδές στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Κτιρίων (Ουαλία – Κάρντιφ). Επαγγελματική εξειδίκευση στον Σχεδιασμό Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μονάδων Υγείας (2003-2016 Τεχνική Υπηρεσία Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός – 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής)
 ΜΟΝΑΔΑ Β1 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 4, 5, 6, 7, 10, 11,12)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β1
Κατσανίκος Ανδρέας
Προϊστάμενος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501527
Fax. 2131501501
 
Υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής από το 1991 έως το 1999 (Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης). Από το 2000 στέλεχος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Ανέλαβε προϊστάμενος της Μονάδας Β (Παρακολούθησης) το 2004. Σήμερα Προϊστάμενος της Μονάδας Β1 που διαχειρίζεται τους άξονες 4, 5, 6, 7, 10, 11 και 12 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
Κάτοχος πτυχίου Γεωγραφίας, Μάστερ (Maitrise) Χωροταξικής Γεωγραφίας, Δίπλωμα Ανωτέρων Σπουδών Πολεοδομίας (DESS d’ Urbanisme).
 ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Β1
Βούζα Αικατερίνη
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501516
Fax. 2131501501
 vouza
Από το 2009 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων (Β) μέχρι το 2015 και εν συνεχεία της μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ. Πολιτικός Μηχανικός (ΑΠΘ) με μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων (ΕΑΠ).
Δανέλης Αδάμ
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501536
Fax. 2131501501
 
Από το 2003 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων (Β) μέχρι το 2015 και εν συνεχεία της μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ. Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές (DEA) στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Καραπαναγιώτης Παναγιώτης
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501519
Fax. 2131501501
Από το 2003 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων (Β) μέχρι το 2015 και εν συνεχεία της μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ. Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός με σπουδές Αναλυτή Προγραμματιστή.
Κομπούγιας Κωνσταντίνος
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501522
Fax. 2131501501
 
Από το 2002 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων (Β) μέχρι το 2015 και εν συνεχεία της μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ. Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Υγειονομική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος.
Μανώλη Παναγιώτα
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501528
Fax. 2131501501
 
Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (πρώην ΑΒΣΘ). Από το 1987 έως το 1999 στέλεχος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά και από το 2000 έως 2001 υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής από το 2001, με απόσπαση από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, στέλεχος της Μονάδας Β (νυν Β1) στην παρακολούθηση /διαχείριση πράξεων και υπεύθυνη κατάρτισης και παρακολούθησης της χρηματοδότησης των πράξεων.

 

Μπελντέκος Δημήτρης

Τηλ. 213 – 150.1509
Fax. 213 – 150.1501
e-mail: [email protected]

 
Από τον Μάρτιο του 2021 στην Μονάδα Β1 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, με σπουδές σε οικονομικά και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και απόφοιτος Περιφερειακής Διοίκησης της Ε.Σ.Δ.Δ.

 

Παπαβασιλείου Βασιλική
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501542
Fax. 2131501501
 
Από το 2018 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ)
Σπανού Μαγδαληνή
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501537
Fax. 2131501501
 spanou
Από το 2003 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής ως Στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων (Β1)
Πτυχιούχος Πολ. Μηχανικός. Από το 1985-2002 στη Γενική Γραμματεία Δημ. Έργων του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και από το 1994-2002 στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της τ. Νομαρχίας Δυτικής Αττικής.
Στεφάνου Φραγκίσκος
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501526
Fax. 2131501501
 stefanou
Από το 2002 στην Περιφέρεια Αττικής, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας του Νοτίου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων. Από το Μάιο του 2016 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας Διαχείρισης Πράξεων (Β1). Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός (Ε.Μ.Π). Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα(MBA) και στο Σχεδιασμό & Κατασκευή Υπογείων Έργων (Ε.Μ.Π.).
 
Χοχλιδάκη Αλκμήνη
Τηλ. 213 – 150.1514
Fax. 213 – 150.1501
e-mail: [email protected]
 
Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση-Δημόσιο Μάνατζμεντ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε. από το 2000, αποσπασμένη στα Ε.Π. ΕΠΕΑΕΚ, ΠΕΠ Κρήτης και Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα. Με απόσπαση στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής από τα τέλη του 2020, ως στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης Β1.

 

 ΜΟΝΑΔΑ Β2 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 1, 2, 3, 8, 9, 13)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β2
Γραμματικόπουλος Νικόλαος
Προϊστάμενος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ.: 213 150 1520
Fax: 213 150 1501
 gram
Από το 2003 έως το 2006 στέλεχος της Μονάδας Ελέγχου (Γ) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Από το 2006 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, αρχικά ως στέλεχος της Μονάδας Ελέγχου (Επιτόπιων Επαληθεύσεων) έως το Μάιο του 2015 και εν συνεχεία Προϊστάμενος της Μονάδας Β2.
Κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού Α.Π.Θ.
ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Β2
Αλογά Αλεξάνδρα
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501529
Fax. 2131501501
 user
Από τον Μάιο 2017 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  Περιφέρειας Αττικής στη Μονάδα Οργάνωσης & Υποστήριξης (Γ’) και από τον Οκτώβριο 2019 στη Μονάδα Παρακολούθησης Β2. Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών (ΑΤΕΙ Πάτρας)
Γουργιώτης Δημήτριος
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501540
Fax. 2131501501
 gourgiotis
Από το 2000 στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε, αποσπασμένος στην Γραμματεία Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής. Από το 2001 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, Στέλεχος Μονάδων Β1’ και Β2’. Διετέλεσε Προϊστάμενος της Μονάδας Ελέγχου (Β2) έως το 2012. Σήμερα είναι στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης ( Β2 ). Οικονομολόγος με ειδίκευση στο Χρηματοοικονομικό Management.
Δεμεντής Περικλής
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501518
Fax. 2131501501
 dementis
Από το 2002 έως το 2005 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής ως Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης (Β1) & Προϊστάμενος της μονάδας παρακολούθησης (Β1).
Από το 2006 έως το 2010 Στέλεχος της ΚΕΔΚΕ.
Από το 2011 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής ως Στέλεχος της μονάδας επιτόπιων επαληθεύσεων (Β2). Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Ζαννίκου Βασιλική
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501539
Fax. 2131501501
 
Από το 2016 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης B2. Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων.
Μπαφίλια Στέλλα
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 213 150 1533
Fax. 213 150 1501
 
Από το Φεβρουάριο 2021 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, Μονάδα Β2. Σπουδές σε Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) με Μεταπτυχιακό σε MSc International Business and Finance (Reading, UK).
Μυλωνάς Φώτιος
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501532
Fax. 2131501501
 
Από το 2002 έως 2012 στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δ. Αχαρνών. Από το 2012 έως 2015 στη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δ. Αχαρνών. Από το 2015 έως 2016 στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής. Από το 2016 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας παρακολούθησης (Β2) της ΕΥΔΕΠ.
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Πέλκα Ευαγγελία
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501546
Fax. 2131501501
 
Από το 2012 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της Μονάδας Β έως τον Μάιο του 2016 και εν συνεχεία της Μονάδας Β2. Οικονομικά/ΤΠΕ.
Σγουρού Μαριστέλλα
Στέλεχος Μονάδας B2΄
[email protected]
Τηλ. 2131501531
Fax. 2131501501
 user
Από το 2017 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης B2. Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 ΜΟΝΑΔΑ Γ’ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ
Τσομπανισάκη Αικατερίνη-Ιωάννα
Προϊσταμένη Μονάδας Γ’
[email protected]
Τηλ. 2131501510
Fax. 2131501501
 tsompanisaki
Από το 2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής ως στέλεχος της μονάδας Γ΄και διαχειρίστρια λογαριασμού της Τεχνικής Βοήθειας (Εθνικών Πόρων). Ανέλαβε Προϊστάμενη της Μονάδας Οργάνωσης και Υποστήριξης (Γ’) το Μάιο 2015. Πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιων Θεσμών και με μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (κατεύθυνση: Τοπική Ανάπτυξη) του Τμήματος Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
Βλασίδου Βαρβάρα
Στέλεχος Μονάδας Γ – Υπεύθυνη λογαριασμού
[email protected]
Τηλ. 2131501548
Fax. 2131501501
 
Υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Από το 2011 με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (Μον.Γ’) στη θέση της Υπεύθυνης Λογαριασμού Υπηρεσίας. Απόφοιτη του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Μακρή Γαρυφαλλιά
Στέλεχος Μονάδας Γ
[email protected]
Τηλ. 2131501500
Fax. 2131501501
 
Από το 2018 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Μονάδα Γ’ – Γραμματεία
Κάππος Χαράλαμπος
Στέλεχος Μονάδας Γ (Γραφείο ΟΠΣ)
[email protected]
Τηλ. 2131501547
Fax. 2131501501
 
Από το 2000 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος Πληροφορικής Γραφείου ΟΠΣ. Επιχειρησιακός Υπεύθυνος ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΔΙΑΥΛΟΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Τσουκάτος Ηλίας
Στέλεχος Μονάδας Γ – Υπεύθυνος Γραφείου ΟΠΣ
[email protected]
Τηλ. 2131501544
Fax. 2131501501
 Ilias Tsoukatos
Από το 2017 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Στέλεχος της μονάδας Γ (οργάνωσης – υποστήριξης). Υπεύθυνος Γραφείου ΟΠΣ. Ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ (ΕΜΠ) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική (ΗΠΑ).