Written by ΠΕΠ Αττικής

2η τροποποίηση της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

 Υποβολή ερωτημάτων: attica-covid@elanet.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Καλείτε στο 213-0166.100 και στη συνέχεια πληκτρολογείτε το 1 για να συνδεθείτε με το τηλεφωνικό κέντρο των Δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00)

Δημοσιεύτηκε  η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης. Στην τροποποίηση αυτή:

 1. Για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, σε ότι αφορά στα πιστοποιητικά των Πρωτοδικείων που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης, δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικά της υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης θεωρημένης για το γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ.»
 2. Προστίθεται η παρακάτω νομική μορφή επιχειρήσεων:
  • Ναυτικές Εταιρείες
 3. Γίνονται οι παρακάτω διευκρινιστικές τροποποιήσεις:
  • Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, και πιο συγκεκριμένα στο στοιχείο (4) του πίνακα προστίθεται η διευκρίνιση «Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποδείγματος (Γ) & (Ε) θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής (δύναται να εκδοθούν είτε από δημόσια αρχή π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα κλπ ή ψηφιακά μέσω του gov.gr)»
  • Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, και πιο συγκεκριμένα στο στοιχείο (9) του πίνακα προς διευκρίνιση γίνεται αναδιατύπωση ως εξής: «Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης. Από τη Βεβαίωση Οφειλών να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή βεβαίωσης οφειλής, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μια εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης (στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης) μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής.»
  • Στην Παράγραφο 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ και πιο συγκεκριμένα στην τελευταία παράγραφο γίνεται διευκρινιστική προσθήκη σχετικά με τον υπολογισμό του πλήθους των εργαζομένων και το αντίστοιχο χωρίο γίνεται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση η αναλογία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αναλογία του πλήθους των εργαζομένων (σε ΕΜΕ) που απασχολούνται εντός Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με το σύνολο της επιχείρησης αθροιστικά εντός και εκτός Περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.»
  • Σε συμφωνία με το ανωτέρω, στο Παράρτημα V, και πιο συγκεκριμένα στο Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στα σημεία (3) και (4) του κειμένου της Υπεύθυνης Δήλωσης προστίθεται η διευκρίνιση «(σε ΕΜΕ)».

Υπενθυμίζεται ότι:

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

http://www.ependyseis.gr/mis

έως και 20/11/2020, ώρα 15:00

Η πρόσκληση της Δράσης, οι τροποποιήσεις της και υποστηρικτικό υλικό  βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) στη διεύθυνση: https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/


2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤΤ124_3327_06.11.2020_ΑΔΑ_Ψ2Σ97Λ7-8ΥΞ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-(Γ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-(Ε) Υπεύθυνη Δήλωση σχετική με πιστοποιητικά πρωτοδικείων

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: