Written by ΠΕΠ Αττικής

5η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020».

 Υποβολή ερωτημάτων: attica-covid@elanet.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Καλείτε στο 213 0166 100 και στη συνέχεια πληκτρολογείτε το 1 για να συνδεθείτε με το τηλεφωνικό κέντρο των Δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00)

Δημοσιεύτηκε  η 5η τροποποίηση της πρόσκλησης. Στην τροποποίηση αυτή:

  1. Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων έως 20/01/2021 και ώρα 15:00.
  2. Αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης από 200 εκ. ευρώ σε 250 εκ. ευρώ, ως εξής:

Πέραν των 200.000.000,00 ευρώ, επιπλέον 50.000.000,00 ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και εννέα (9) άτομα προσωπικό (με βάση ΕΜΕ έτους 2019), εφ όσον αυτές πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης και σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη.

  1. Τροποποιείται το ανώτερο όριο χρηματοδότησης από 50.000,00€ σε 40.000,00 €
  2. Προστίθεται η παρακάτω μορφή επιχείρησης:
  • Συμπλοιοκτησία

Επιπλέον οι Σύλλογοι/Σωματεία μπορούν να συμμετέχουν υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις ΑΜΚΕ και τα Ιδρύματα

  1. Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής πλέον και των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)».
  2. Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω πρόσθετους Κωδικούς Δραστηριότητας:
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.

Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων.

Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ
09.10  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
09.90  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
10.81  Παραγωγή ζάχαρης
10.82  Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
11.06  Παραγωγή βύνης
17.24 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)
23.14  Κατασκευή ινών γυαλιού
23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων
23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
28.24 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός
46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών, εξαιρουμένων των ΚΑΔ  46.21.19.11, και  46.21.2
46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών
46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων
46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος
46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών
46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών
46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών
46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, εξαιρουμένου του ΚΑΔ 46.38.1
46.46.12 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών
47.19  Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)
47.75  Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.91.71 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
47.91.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες, εξαρουμένου του ΚΑΔ  Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12)
64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
65.11 Ασφάλειες ζωής
65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
65.20 Αντασφάλιση
66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών
66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
84.13 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων
96.09  Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.,. εκτός από: Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)

Υπενθυμίζεται ότι:

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Η πρόσκληση της Δράσης, οι τροποποιήσεις της και υποστηρικτικό υλικό  βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) στη διεύθυνση: https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/

Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση attica-covid@elanet.gr.

 Αναλυτική Πρόσκληση (5η τροποποίηση)

5η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤΤ124_ΑΠ3881_17122020_ΑΔΑ_9ΝΘΝ7Λ7-5Λ7

Ανακοίνωση για το site 

Αρέσει σε %d bloggers: