Written by ΠΕΠ Αττικής

Πρόσβαση στο νέο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 και Οδηγίες Χρήσης – Ενημέρωση προς Δικαιούχους – Πιθανές Λύσεις σε προβλήματα σύνδεσης (update)

Παρακαλούμε θερμά λόγω μεγάλου φόρτου και για δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, να κάνετε τα παρακάτω:

 1. Να ελέγχετε την σελίδα αυτή για ανακοινώσεις, οδηγούς, διευκρινίσεις και FAQs, πριν μας καλέσετε για κάτι που έχει ήδη απαντηθεί ή αναμένει επίλυση απο την ΕΥ ΟΠΣ
 2. Για τα τεχνικά θέματα που αντιμετωπίζετε, να μας στέλνετε αναλυτικά τα βήματα που ακολουθείτε και αν είναι δυνατόν screenshots στα e-mail [email protected] / [email protected]

Με εκτίμηση,

Γραφείο ΟΠΣ – ΠΕΠ Αττικής


(Δείτε κάτω-κάτω πιθανές λύσεις σε προβλήματα)


Αξιότιμοι χρήστες – δικαιούχοι,

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 • Το νέο ΟΠΣ θα λειτουργεί πλέον στο παρακάτω URL:

https://logon.ops.gr

(σε δοκιμαστικό στάδιο ακόμα)

 • Θα λάβετε κατάλληλο e-mail από το σύστημα ΟΠΣ, στον λογαριασμό που έχετε δηλώσει ως χρήστης, με τον νέο κωδικό (password) σας
 • Tο μεταβατικό/παλαιό ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (logon.mnec.gr – φόρμες και διαχείριση δελτίων) είναι διαθέσιμο μόνο για ανάγνωση στοιχείων και παραγωγή αναφορών.

Καμία άλλη ενέργεια δεν είναι εφικτή

(δημιουργία, υποβολή, έγκριση δελτίων, αποφάσεων, κατανομών, έγκριση νέων κωδικών κλπ)

Βοηθητικές Ανακοινώσεις

 • Δελτίο Δήλωσης Δαπανών – αλλαγές στο νέο ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ
 • Καταχώρηση Δράσης ανά ΕΠ (και επενδυτική προτεραιότητα), αναλυτικά δείτε εδώ
 • Σύντομη εισαγωγή στις αναφορές ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ
 • Αλλαγές στο Δελτίο Επίτευξης Δεικτών, αναλυτικά δείτε εδώ
 • Αλλαγές στο Απογραφικό Δελτίο Συμμετέχοντα ΕΚΤ, αναλυτικά δείτε εδώ
 • Συνοπτικός οδηγός για το Αίτημα Κατανομής, αναλυτικά εδώ
 • Γρήγορη εκκίνηση στο νέο ΟΠΣ (για χρήστες Δικαιούχοι), αναλυτικά εδώ
 • Γρήγορη εκκίνηση στο νέο ΟΠΣ (για χρήστες ΔΑ/ΕΦ), αναλυτικά εδώ
 • Σύντομη εισαγωγή στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης – Αίτηση Χρηματοδότησης, αναλυτικά εδώ
 • Αλλαγές στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, αναλυτικά εδώ

Εγχειρίδια

 • Εγχειρίδιο χρηστών – Σύστημα Διαδικτυακής Πύλης, αναλυτικά δείτε εδώ
 • Εγχειρίδιο χρηστών – Περιβάλλον Εργασίας Εφαρμογής νέου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, αναλυτικά εδώ
 • Εγχειρίδιο χρηστών – Επιλογή και Έγκριση Πράξεων / Πρόσκληση, αναλυτικά εδώ
 • Εγχειρίδιο χρηστών – Επιλογή και Έγκριση Πράξεων / ΤΔΠ – Αίτηση Χρηματοδότησης, αναλυτικά εδώ
 • Εγχειρίδιο χρηστών – Αξιολόγηση Πράξεων, αναλυτικά εδώ
 • στην παρούσα φάση δεν είναι διαθέσιμη η υποβολή στοιχείων Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων και των άλλων διαδικτυακών Υπηρεσιών (Web Services). Η παραγωγική τους λειτουργία έχει τεθεί σε υψηλή προτεραιότητα και θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση.
 • στις 27/4/2018 θα αποδοθεί στο σύνολο των χρηστών το δελτίο «Έλεγχος Νομιμότητας Δημ. Συμβάσεων»

  Α. Γενικά θέματα

  Λειτουργεί η εγγραφή χρηστών στο https://logon.ops.gr/ops_sec/register/

 • Β. Πράξεις Προγράμματα
  • Λόγω της εκτεταμένης αλλαγής δεικτών στις πράξεις ΕΚΤ στο ΤΔΠ  με την διαδικασία “Επικαιροποίηση”,  πρόκειται να γίνει προαιρετικός ο έλεγχος tdp_74 που αφορά τους δείκτες και αποτελεί ευθύνη της ΕΥΔ  να προχωρήσει στην αντικατάσταση του εγκεκριμένου ΤΔΠ με το νέο μόνο στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας.
  • Εντοπίστηκε δυσλειτουργία σε ορισμένες περιπτώσεις στην διασύνδεση με την εφαρμογή ΠΔΕ και πιθανόν να μην αποδίδονται ενάριθμοι σε νέες εντάξεις. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την επίλυσή του.
  • Για το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών αποκαταστάθηκε:
   1. Το πρόβλημα με τις ημερομηνίες που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 2.5.2018 και είχε επίπτωση στην αποθήκευση Συσχετισμών
   2. Το πρόβλημα στον υπολογισμό εγγραφών Απλοποιημένου Κόστους βάσει ποσοστού. Πλέον, δημιουργείται μία γραμμή στην ενότητα Γ. ανά συσχετισμό και αποκαταστάθηκαν τα σχετικά δεδομένα

  Η εκτύπωση του ΔΔΔ δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως στο νέο πρότυπο του ΣΔΕ

  • Σχετικά με το Αίτημα Κατανομής βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες της ΕΥ ΟΠΣ και της ΔΔΕ για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των δύο συστημάτων (ΟΠΣ ΕΣΠΑ και eΠΔΕ). Για τον λόγο αυτό:
  • Η ενέργεια «Έγκριση ΕΥΣ» γίνεται από την ΕΥ ΟΠΣ κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Η άντληση των στοιχείων κατανομών από την ΔΔΕ έχει ενεργοποιηθεί. Ωστόσο δεν είναι ακόμα διαθέσιμα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ τα στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του αιτήματος κατανομής μετά την άντληση για επεξεργασία από την ΔΔΕ. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης για τα στοιχεία αυτά και για τις επείγουσες περιπτώσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους αντίστοιχους Υπευθύνους Λογαριασμού προκειμένου να επιβεβαιώνεται η εκτέλεση της κατανομής στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι αυτό αποτελεί προσωρινή λύση και βρισκόμαστε σε συνεργασία με την ΔΔΕ ώστε το ΟΠΣ να ενημερώνεται άμεσα για την εξέλιξη της κατανομής
  • Η εκτύπωση του αιτήματος και η διαγραφή δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
  • Ως προς τα ιστορικά στοιχεία  του e-ΠΔΕ τα οποία παρουσιάζονται στις οθόνες και τις αναφορές του ΟΠΣ ΕΣΠΑ σας ενημερώνουμε ότι παρέχονται μόνο στοιχεία για τις πληρωμές – κατανομές.

   

  Γ. Διαθέσιμες Αναφορές συστήματος

  Επισημαίνεται πως, επιπλέον, είναι διαθέσιμες για άντληση στοιχείων οι αναφορές για τη σύνταξη των ετησίων εκθέσεων, από τα δελτία επίτευξης:

  • Πίνακας 2Α  Τμήμα Μακροχρόνιων Κοινών Δεικτών Αποτελέσματος
  • Πίνακας 2Γ- Ειδικοί Δείκτες Αποτελεσμάτων
  • Πίνακας 3Α- Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών
  • Πίνακας 4Β Ειδικοί Δείκτες Εκροών

   

  και τα απογραφικά δελτία:

   

  • Πίνακας 2Α-2Β  Κοινοί Δείκτες Αποτελέσματος
  • Πίνακας 4Α-Κοινοί Δείκτες Εκροών

ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

 1. Η σελίδα του ΟΠΣ δεν φορτώνει ή φαίνεται λευκή:
  Πιθανή δυσλειτουργία λόγω antivirus/firewall/adblock
  Απενεργοποιήστε προσωρινά τέτοια εγκατεστημένα προγράμματα (κυρίως το AVAST και browser plugins του) και ξαναπροσπαθήστε
 2. Internal server error 500:
  Προσωρινή υπερφόρτωση server ΟΠΣ
  Ξαναδοκιμάζετε αργότερα αφού έχετε πρώτα ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ απο την πλατφόρμα και έχετε κλείσει τον browser σας, κάθε φορά που σας βγάζει αυτό το μήνυμα
  Προτείνεται επίσης ο καθαρισμός cache & cookies του browser σας (κατά προτίμηση GOOGLE CHROME)
  Αν συνδέεστε μέσω υπηρεσιακού ή εταιρικού proxy θα πρέπει να μπει εξαίρεση στο *.ops.gr

Για τα παραπάνω τοπικά σας προβλήματα, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την Μηχανογράφηση του Φορέα σας και όχι με το Γραφείο ΟΠΣ του ΠΕΠ Αττικής

Αν και πάλι λαμβάνετε μηνύματα λάθους μας στέλνετε απαραίτητα screenshot με το πρόβλημα ώστε να προωθηθεί στην ΕΥ ΟΠΣ


Λειτουργεί η εγγραφή χρηστών στο https://logon.ops.gr/ops_sec/register/

Αρέσει σε %d bloggers: