Τροποποίηση (Παράταση Υποβολής Προτάσεων) και επικαιροποιημένο F.A.Q. της Πρόσκλησης ΑΤΤ109 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)» – ΑΤΤ109

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΑΤΤ109_ΩΩΙΜ7Λ7-10Σ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΤΤ109_επικαιροποιημένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ_ΣΥΔ_15-6-2020