Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη της Πράξης «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5076945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
5076945
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
10.637.690 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Ένταξη της Πράξης «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5076945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Apofasi_Entaxis_MIS_5076945_ΑΔΑ_6Γ9Μ7Λ7-7ΞΒ.pdf (444.14 KB) 444.14 KB