Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση (2η) της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ » με Κωδικό ΟΠΣ 5016111 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
5016111
Δικαιούχος
Εταιρικά Σχήματα
Προϋπολογισμός
30.737.802 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ταμείο Συνοχής
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
5016111_ΤΡΟΠ_6ΙΕΛ7Λ7-ΤΚΜ.pdf (385.06 KB) 385.06 KB