Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5074701 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
5074701
Δικαιούχος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Δ.9ΥΧΠ7Λ7-ΩΞΛ - Τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης.pdf (961.3 KB) 961.3 KB