Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια Μοτοσικλετών Ταχείας Ανταπόκρισης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5070834 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
5070834
Δικαιούχος
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός
277.649 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
5070834_ΤΡΟΠ_6ΛΛΠ7Λ7-ΥΩΛ (417.56 KB) 417.56 KB