Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020/ ΕΤΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
5000415
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
2.488.248 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
.ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
5000415 _ΤΡΟΠ_ΨΝΨΑ7Λ7-Χ18 (419.25 KB) 419.25 KB