Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση της Πράξης «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Πετρούπολης για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5054663 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
5054663
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
24.800 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
5054663_ΤΡΟΠ_Ω22Π7Λ7-ΖΡΛ (422.25 KB) 422.25 KB