Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης του Δήμου Αγκιστρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5056331 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
5056331
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Προϋπολογισμός
24.180 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
5056331_ΤΡΟΠ_Ψ1ΚΘ7Λ7-ΓΘΘ (423.29 KB) 423.29 KB