Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 

1a1_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_Ι_ΟΔΗΓOΣ_ΔΙΑΧΕΙΡ_ΙΚΑΝΟΤ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ_v1_301015

ΜΟΔ_ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΟΔ_ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ

NEO ΕΣΠΑ 2014-2020 Ικανότητα δικαιούχων ΤΕΛΙΚΟ

NEO ΕΣΠΑ 2014-2020 Ικανότητα δικαιούχων αδυναμίες

NEO ΕΣΠΑ 2014-2020 Ικανότητα δικαιούχων παράδειγμα συμπλήρωσης για δήμο

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 22/02/2016 – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ