ΗΜΕΡΙΔΑ RIS3 – 29/4/2013

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020 για την Περιφέρεια Αττικής, διοργανώθηκε συνάντηση εργασίας με θέμα «Έξυπνη Εξειδίκευση στην περιφερειακή στρατηγική καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Αττικής» τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 και ώρα 16.00 μ.μ. στην Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ Α΄ του Ξενοδοχείου DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.


Πρακτικά ημερίδας Εξυπνης Εξειδίκευσης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


Συνοπτική μετάφραση οδηγού για Έξυπνη Εξειδίκευση


Πρόγραμμα συνάντησης


Πρόσκληση συνάντησης εργασίας


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-QUESTIONNAIRE


Εισηγήσεις – Παρουσιάσεις που έγιναν στην συνάντηση εργασίας:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ NOKIA SIEMENS