ΗΜΕΡΙΔΑ RIS3 – 21/3/2015

Η Περιφέρεια Αττικής και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής, ως Αρχή Σχεδιασμού του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020, διοργάνωσαν Ημερίδα Διαβούλευσης στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

Η ημερίδα έλαβε χώρα το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 από τις 9:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου – Χολαργός).

Επίσημος οδηγός της Ε.Ε. για την RIS 2014-2020 (Αγγλικά)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑΣ-RIS-21-03-2015


Agenda Ημερίδας RIS 21-03-2015


Σύντομη Παρουσίαση RIS


ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

1.-ΔΡΟΣΗΣ

2.-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

3.-ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

4.-ΣΤΑΥΡΟΥ