ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ RIS3  7-8/12/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην Εκδήλωση της 1ης Προπαρασκευαστικής Δράσης Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που υλοποιείται στηνΠεριφέρεια Αττικής, και θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στηνΑθήνα, στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2015.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εθνικούς και με τοπικούς φορείς, για την εξειδίκευση και την εφαρμογή της Περιφερει­ακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Η 1η Προπαρασκευαστική Δράση Επιχειρηματικής Ανακάλυψης θα αφορά τον τομέα της Δημιουργικής Οικονομίας, για την εξειδίκευση δράσεων Τουρισμού και Πολιτισμού.

Στην Εκδήλωση της 1ης Προπαρασκευαστικής Δράσης Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), θα εξεταστούν οι προτεινόμενες ιδέες και προτάσεις έργων, θα γίνει μια πρώτη επεξεργασία τους, θα αναλυθούν τα κύ­ρια αποτελέσματα, τα εμπόδια και οι δυνατότητες και το δυναμικό των προτάσεων. Σε συνδυασμό με τα επόμενα εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης θα γίνει η εξειδίκευση της πολιτικής ευέλικτης εξειδίκευσης, ενώ θα συζητηθούν και οι διαθέσιμες επιλογές πολιτικής καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδοτικής ενίσχυσης και υποστήριξης των έργων.

Επειδή η συμβολή σας θεωρείται σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του εργαστηρίου, είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσετε το συντομότερο δυνατόν τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά.

Για την ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή της πρώτης εκδήλωσης σχετικά με την επιχειρηματική ανακάλυψη στην RIS3 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, είναι απαραίτητη κατά την εγγραφή σας η συμπλήρωση όλων των στοιχείων του Ερωτηματολογίου.

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ


ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΔΡΟΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ – ΕΚΤ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ