ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020

Τελευταία ενημέρωση 12/06/2019

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ_ΠΡΑΞΕΩΝ_12_06_2019


Εντάξεις και Τροποποιήσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας 

Άξονας Προτεραιότητας 01 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 02 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 03 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 04 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 05 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 06 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 07 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 08 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 09 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 10 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 11 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 12 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 13 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)