ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020


Ετήσια Έκθεση 2014 – 2015

1_ΕΤΗΣΙΑ_ΕΚΘΕΣΗ_ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_2015

2_ΣΥΝΟΨΗ_ΕΤΗΣΙΑΣ_ΕΚΘΕΣΗΣ_ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_2015_ΠΕΠ_ΑΤΤΙΚΗ

7ΧΣ27Λ7-ΠΤΥ


 Ετήσια Έκθεση 2016

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016

Ετήσια Έκθεση 2016_Συνοψη_PPTX _V03 FINAL

Approval_Written_Procedure_13_2014_2020_72Μ57Λ7-4ΞΧ


Ετήσια Έκθεση 2017

Ετήσια Έκθεση 2017

Ετήσια Έκθεση 2017_Συνοψη_PPTX _ FINAL-2

Approval_Written_Procedure_22_2014_2020_67Κ67Λ7-ΖΥΖ


Ετήσια Έκθεση 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Ετήσια Έκθεση 2018_Συνοψη_PPTX_02

Approval _ 6ΑΦ47Λ7-8ΚΤ


Ετήσια Έκθεση 2019

Ετήσια Έκθεση 2019_Συνοψη_ATT_PPTX_01

Approval_Written_Procedure_42_2014_2020_ΨΨ9Θ7Λ7-ΖΣΕ

Implementation report_2014GR16M2OP012_2019_2_el