ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
www.pepattikis.gr, e-mail: [email protected]
Tηλεφωνικό Κέντρο: 213 150 1500 Fax:213 150 1501
Δ/νση: Λ. Συγγρού 98 – 100, 11741 Αθήνα
Επώνυμο
Όνομα
Διεύθυνση Εργασίας
Τηλ. Εργασίας
Φαξ Εργασίας
Ηλεκτρ. Ταχ/μείο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πατούλης
Γεώργιος
Λ. Συγγρού 15-17
11743 Αθήνα
210 6914145
210 698 4182
[email protected]
Προϊστάμενος
Υπηρεσίας
Δρόσης
Δημήτριος
Λ. Συγγρού 98 – 100
11741 Αθήνα
213 150 1515
213 150 1501
[email protected]
ΜΟΝΑΔΑ Α΄
Προγραμματισμού & Αξιολόγησης
Σπηλιώτης
Άγγελος
213 150 1538
[email protected]
Αμέντα
Βασιλική
213 150 1511
[email protected]
Κοσμά
Δέσποινα
213 150 1512
[email protected]
Κωνσταντάκου
Ελισσάβετ
213 150 1505
[email protected]
Ντότσικα
Ειρήνη
213 150 1517
[email protected]
Σιμιτόπουλος
Χρήστος
213 150 1525
[email protected]
Συνανίδης
Αλέξανδρος
213 150 1508
 [email protected]
MONAΔΑ Β1΄
Διαχείρισης & Παρακολούθησης
Κατσανίκος
Ανδρέας
213 150 1527 
[email protected]
Βούζα
Αικατερίνη
213 150 1516
[email protected]
Δανέλης
Αδάμ
213 150 1536
[email protected]
Καραπαναγιώτης
Παναγιώτης
213 150 1519
[email protected]
Κομπούγιας
Κωνσταντίνος
213 150 1522
kkompougi[email protected]
Μανώλη
Παναγιώτα
213 150 1528
[email protected]
Παπαβασιλείου
Βασιλική
213 150 1542
[email protected]
Σπανού-Βαγενά
Μαγδαληνή
213 150 1537
[email protected]
Στεφάνου
Φραγκίσκος
213 150 1526
[email protected]
ΜΟΝΑΔΑ Β2΄
Ελέγχου
Γραμματικόπουλος
Νικόλαος
213 150 1520
[email protected] 
Γουργιώτης
Δημήτριος
213 150 1540
[email protected]
Δεμεντής
Περικλής
213 150 1518
[email protected] 
Ζαννίκου
Βασιλική
213 150 1539
[email protected]
Σγουρού
Μαριστέλλα
213 150 1531
[email protected]
Μυλωνάς
Φώτιος
213150 1532
[email protected]
Πέλκα
Ευαγγελία
213 150 1546
[email protected]
ΜΟΝΑΔΑ Γ΄
Οργάνωσης & Υποστήριξης
Τσομπανισάκη
Αικατερίνη-Ιωάννα
213 150 1510
[email protected]
Αλογά
Αλεξάνδρα
213 150 1529
[email protected]
Βλασίδου
Βαρβάρα
213 150 1548
[email protected]
Κάππος
Χαράλαμπος
213 150 1547
[email protected]
Μακρή
Γαρυφαλλιά
213 150 1500
[email protected]
Τσουκάτος
Ηλίας
213 150 1544
[email protected]