Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της με αρ.πρωτ. Οικ.2214/03-07-2017 Απόφασης για συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, για την Προγραμ

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΨΤΣ67Λ7-ΤΥ1_1362.pdf (891.31 KB) 891.31 KB
Τ.Ε.Υ.Δ.-Παράρτημα-ΙΙΙ.docx (62.69 KB) 62.69 KB