Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη της Πράξης "Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Ομβρίων Υδάτων στην Περιφέρεια Αττικής για την Προετοιμασία Έργων στην ΠΠ 2021-2027"

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
5198140
Δικαιούχος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
7.223.064 €
Περιφερειακή Ενότητα
.ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Ένταξη της Πράξης "Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Ομβρίων Υδάτων στην Περιφέρεια Αττικής για την Προετοιμασία Έργων στην ΠΠ 2021-2027"

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
860_2023 ΨΘΑΡ7Λ7-ΟΝ9_0.pdf (783.9 KB) 783.9 KB