Νομοθεσία για Δικαιούχους

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020

KAN.1301-ΕΤΠΑ

ΚΑΝ.1299-ΧΩΡΙΚΑ

Kanonismos_1305_2013

KAN.1303-ΓΕΝ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

KAN.1304-ΕΚΤ

KAN.1300-ΤΣ

Κωδικοποιημένη μορφή του ν. 4314/2014

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 4.1 (νέος ΚΕΝΑΚ)

Προεδρικό Διάταγμα περί καθορισμού προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίας των δήμων (ΦΕΚ_141_Α_2017)