ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτός απο τις παρακάτω Προσκλήσεις του ΠΕΠ Αττικής, μπορείτε να βρείτε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, στην επίσημη σελίδα: https://www.espa.gr