ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣυγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών ΕΥΔΕΠ Αττικής
Επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Αττικής»
Συμπληρωματικά στοιχεία για την εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Αττικής
Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της Απόφασης για συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της ΕΥΔΕΠ Αττικής
Νέα τροποποίηση – Επικαιροποίηση της Απόφασης για συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της ΕΥΔΕΠ Αττικής
Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις για την εγγραφή στον κατάλογο δυνητικών παρόχωνυπηρεσιών και προμηθευτών