Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

10η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Έκδοση
10η
Προϋπολογισμός
250.000.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Τελευταία ενημέρωση
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ανενεργή
Πληροφορίες

Δημοσιεύτηκε  η 10η τροποποίηση της πρόσκλησης (αρ. πρωτ. 3760/23.12.2021 – ΑΔΑ: 94Ρ87Λ7-ΗΦΜ).

Πιο συγκεκριμένα, με την 10η τροποποίηση της πρόσκλησης, δίνεται η δυνατότητα κατ’εξαίρεση σε δικαιούχους επιχειρήσεις στις οποίες:

(i) η καταβολή του κεφαλαίου κίνησης θα πραγματοποιηθεί εντός του 2022 ή

ii) ήταν κλειστές με κρατική εντολή και διέκοψαν τη λειτουργία τους για κάποιο διάστημα μετά την 1/7/2021 και ανεξαρτήτως του έτους καταβολής της ενίσχυσης (2021 ή 2022),

κατόπιν αίτησής τους κατά τον έλεγχο των υποχρεώσεων δικαιούχου μετά την ολοκλήρωση της πράξης, να αιτηθούν την υποχρέωση της ανάλωσης του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης για το έτος 2022.

Επισημαίνεται ότι σε όσες επιχειρήσεις η καταβολή του κεφαλαίου κίνησης πραγματοποιήθηκε εντός του 2021, ισχύουν τα προβλεπόμενα στη πρόσκληση με υποχρέωση ανάλωσης του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης εντός του 2021, αθροιστικά στα ίδια πεδία του Ε3 βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του.

Η πρόσκληση της Δράσης, οι τροποποιήσεις της και υποστηρικτικό υλικό  βρίσκονται δημοσιευμένα και στην ιστοσελίδα ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) στη διεύθυνση: https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/

Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση

attica-covid@elanet.gr 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-0166.100

Αναλυτική Πρόσκληση (10η τροποποίηση)