Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

2η τροποποίηση της πρόσκλησης με Κωδικό ΑΤΤ131 “Εκπόνηση Μελετών Υποδομών Παιδείας”

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ131
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης
Θεματικός στόχος
10 - Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτηση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση
Επενδυτική προτεραιότητα
10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση
Ειδικός στόχος
10.1 - Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική
Δράση
10.α.1.6 - Εκπόνηση Μελετών Υποδομών Παιδείας
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
10.000.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Κατάσταση
Ενεργή
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΤΤ131-2ηΤΡΟΠ-ΨΜΒΜ7Λ7-6ΛΦ (383.43 KB) 383.43 KB