Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

2η τροποποίηση της πρόσκλησης με Κωδικό ΑΤΤ134 – “Ευφυές Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων”

Κωδικός πρόσκλησης
ATT134
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής
Θεματικός στόχος
09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Επενδυτική προτεραιότητα
9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
Ειδικός στόχος
9.iv.1 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Δράση
9.4.1.12 - Ευφυές Σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικής υγείας με βάση την επιδημιολογία λυμάτων
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
3
Προϋπολογισμός
1.849.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Παράταση έως 15.7.2021

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΨΞΝΤ7Λ7-2ΡΚ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΤΤ134_vers.3_τροποποίηση.pdf (402.8 KB) 402.8 KB