Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

3η τροποποίηση της πρόσκλησης με Κωδικό ΑΤΤ131 (Εκπόνηση Μελετών Υποδομών Παιδείας)

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ131
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
4
Προϋπολογισμός
10.000.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Αντικείμενο τροποποίησης: Παράταση έως 10.03.2022

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
999Ο7Λ7-6ΤΧ_0.pdf (384.91 KB) 384.91 KB