Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΑΤΤ123 - 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ123
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Έκδοση
Προϋπολογισμός
17.041.545 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Τμήμα Εξειδίκευσης & Αξιολόγησης Προγραμμάτων

Μεσογείων 14-18

115 10 ΑΘΗΝΑ

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο στην πρόσκληση Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
3Η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ATT123.pdf (1.94 MB) 1.94 MB
Συνημμένα 3ης τροποποίησης ΑΤΤ123.zip (1.48 MB) 1.48 MB