Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ATT015 - Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως – Τροποποίηση/Παράταση προθεσμίας

Κωδικός πρόσκλησης
ATT015
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Έκδοση
Προϋπολογισμός
4.000.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 10/04/2023 έως 29/09/2023

Η πρόσκληση αφορά στη πράξη με κωδικό 5010839 που έχει υποβληθεί και έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση και Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας Περιφέρειας Αττικής» της ΠΠ2014-2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ062) και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ2021-2027.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, τηλέφωνο: 2131501511, e-mail: [email protected]

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Πρόσκληση αττ015_V3.0 ΑΠ2898_15092023_956Ω7Λ7-23Ψ.pdf (1.3 MB) 1.3 MB
SINIMENA PROSKLISIS αττ015 2.zip (3.94 MB) 3.94 MB