Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Είδος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται είτε από τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν.4314/2014 (Α’ 265) είτε από την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων στις Μονάδες της

Η Αίτηση Υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορούν να υποβληθούν είτε:

Α. Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή

Β. Μέσω ταχυδρομείου/εταιρείας Ταχυμεταφορών στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής»

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα εξετάζονται τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε μέσα στην Πρόσκληση Στελέχωσης.

Με εκτίμηση,

ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής