Οπτικοακουστικό Υλικό

Συνέντευξη Προϊστάμενου ΕΥΔΕΠ στον Αθήνα 984 (28/02/2019)

Δηλώσεις Προϊστάμενου ΕΥΔΕΠ για το socialattica.gr στον Real FM (23/04/2017)


 

Άρθρο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στο PANORAMA ΙΝFOREGIO (τεύχος 56) με θέμα «Από την Ανάπτυξη των Υποδομών στις Υποδομές Ανάπτυξης»

Panorama_teuxos 56