Λογότυπα – Πινακίδες Έργων

Νέο Λογότυπο ΠΕΠ Αττικής


Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020 και Technical Specs


Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.


Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020.


Εγκεκριμένο Επικοινωνιακό Σχέδιο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013


Eπικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα τών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.


Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ.


Oδηγίες και συστάσεις προς τους Φορείς Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Εργων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 για θέματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.


Λειτουργία διαδικτυακού κόμβου στο www.anaptyxi.gov.gr. Υποχρέωση ανάρτησης φωτογραφιών στο πλαίσιο τών συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.


LOGO_ESPA_GREECE


LOGO_ESPA_ENGLISH


Πρότυπη Πινακίδα Έργων – (Εργοταξίου)


LOGO-ΕΣΠΑ-ΕΤΠΑ


Πρότυπο μόνιμης πινακίδας έργων


ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΕΔΕΤ EU


LOGOS_FOOTERS


ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ_FINAL