Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «14ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003828 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003828
Δικαιούχος
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
1.238.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία