Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέχιση των τεσσάρων ΟΧΕ-ΒΑΑ

Μετά την έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκε η συνέχιση των τεσσάρων (4) ΟΧΕ-ΒΑΑ που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, με επικαιροποίησή τους που αφορά, τόσο στην τροποποίηση της περιοχής παρέμβασης, όσο και στην προσθήκη νέων δράσεων/πράξεων, αλλά και νέων χωρικών εταίρων, συνολικού προϋπολογισμού 283 εκ. €