Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κωδικός ΟΠΣ/MIS Sort ascending Τίτλος Ημερομηνία ένταξης Δικαιούχος Προϋπολογισμός
6010539 Ένταξη της Πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Ομβρίων Υδάτων στην Περιφέρεια Αττικής για την Προετοιμασία Έργων στην ΠΠ 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6010539 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.300.800,51€
6009921 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Μεταμόρφωσης» με Κωδικό ΟΠΣ 6009921 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 867.563,00 €
6009919 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Κρωπίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6009919 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 650.000,00 €
6009918 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Κορυδαλλού» με Κωδικό ΟΠΣ 6009918 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 5.031.195,00 €
6009917 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Καισαριανής» με Κωδικό ΟΠΣ 6009917 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 269.346,00 €
6009916 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Φυλής» με Κωδικό ΟΠΣ 6009916 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 3.555.000,00 €
6009915 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δ.Σ Δήμου Γλυφάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 6009915 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 535.751,00 €
6009911 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Αγ. Βαρβάρας» με Κωδικό ΟΠΣ 6009911 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 2.980.000,00 €
6009910 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου, 4ου & 5ου Δ.Σ. Δήμου Αγ. Παρασκευής» με Κωδικό ΟΠΣ 6009910 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 1.700.863,00 €
6009904 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Συγκροτήματος Γκράβας Δήμου Αθηναίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6009904 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 8.700.000,00 €