Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τίτλος Κατάσταση Sort descending Προϋπολογισμός Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
ΑΤΤ021: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος Ενεργή 6.743.738,00 €
ΑΤΤ062: «Αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας Αττικής» Ενεργή 65.000.000
ΑΤΤ054: "Υδροδότηση Οικισμού Κινέττας Μεγάρων" Ενεργή 6.300.000,00 €
ATT053: Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων - Ολοκλήρωση παρεμβάσεων στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας της Αττικής - Τμηματοποιημένες δράσεις Ενεργή 26.500.000,00 €
ATT017- «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής» Ενεργή 7.000.000,00 €
ATT008: Αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας Αττικής – Πράξεις Τμηματοποιημένες (phasing) Ενεργή 18.000.000,00 €
ATT056 - «Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Συνέχιση Λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ» Ενεργή 18.055.774,80 €
ΑΤΤ020: «Πολιτιστικά δρώμενα – Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού» Ενεργή 10.000.000,00 €
ΑΤΤ075: «Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Αττικής» Ενεργή 4.000.000,00 €
ATT020 «Πολιτιστικά δρώμενα – Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού» Ενεργή 10.000.000€