Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τίτλος Κατάσταση Sort descending Προϋπολογισμός Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
ATT053: Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων - Ολοκλήρωση παρεμβάσεων στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας της Αττικής - Τμηματοποιημένες δράσεις Ενεργή 26.500.000,00 €
ATT008: Αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας Αττικής – Πράξεις Τμηματοποιημένες (phasing) Ενεργή 18.000.000,00 €
ΑΤΤ020: «Πολιτιστικά δρώμενα – Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού» Ενεργή 10.000.000,00 €
ATT019 (2021-2027) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ «Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Ενεργή 24.500.000,00 €
ΑΤΤ032: Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής (DMO) Ενεργή 3.500.000,00 €
ΑΤΤ019 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Ενεργή 41.850.000,00 €
ATT058: Τεχνική Βοήθεια στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. για την υποστήριξη των ΟΤΑ Ενεργή 482.000,00 €
ATT057: Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027 Ενεργή 870.000,00 €
ATT061: Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών στο Δήμο Πειραιά Ενεργή 800.000,00 €
ATT033: Ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένου συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) ανάδειξης της Περιφέρειας Αττικής ως τουριστικό προορισμό Ενεργή 1.500.000,00 €