Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ

«Πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner)»

Οι παρούσες οδηγίες αφορούν στην καταγραφή, συλλογή και αποθήκευση ηλεκτρονικών δεδομένων για το κάθε φορέα που γίνεται αποδέκτης ενωσιακής χρηματοδότησης και χαρακτηρίζονται ώς «Πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner)» .

Τα δεδομένα αυτά δύνανται να αξιοποιούνται για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και την αναφορά των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης για τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών που υποβάλλονται στην Ε. Επιτροπή...

Περισσότερα στο συνημμένο