Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΕΠ Αττικής, 2014 - 2020

Ειδική υπηρεσία διαχείρισης

Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβάνει με βάση το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014.

 

Πρόσφατες αναρτήσεις

Μείνετε ενημερωμένοι μέσα από τις τελευταίες αναρτήσεις του ΠΕΠ Αττικής για θέματα σχετικά με νέα, ανακοινώσεις, προσκλήσεις και αποφάσεις ένταξης.

 

Περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία υιοθετείται στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, είναι μια διαδικασία η οποία προωθεί την καινοτομία που ενισχύει τους οικονομικούς τομείς μιας περιοχής επιταχύνοντας την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευημερία.

Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Ψηφιακός εγγραμματισμός στην Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής

Εμβληματικά έργα στην Περιφέρεια

Ενημερωθείτε για τα εμβληματικά έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη από το ΠΕΠ Αττικής μέσω του ΕΣΠΑ, του βασικού στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, καθώς και με τη συνδρομή πόρων που προέρχονται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.