Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη της Πράξης «Δημοτικό Σχολείο και 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001860 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001860
Δικαιούχος
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
3.620.933 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
ΕΚΤ+ και ΤΔΜ
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης 6001860_Ψ50Φ7Λ7-ΝΙ8_ΟΡΘΗ.pdf (310.35 KB) 310.35 KB