Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Βριλησσίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6001464 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001464
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
835.428,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Στόχος πολιτικής
2. Μια Ευρώπη πιο Πράσινη και πιο Ανθεκτική
Προτεραιότητα
2Α. Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία
Ειδικός στόχος