Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Ηλιουπόλεως» με Κωδικό ΟΠΣ 6001363 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001363
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
6. Απόφαση Ένταξης 6001363_Ψ5ΥΒ7Λ7-9ΜΣ.pdf (562.48 KB) 562.48 KB