Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Λυκοβρυσης - Πεύκης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001364 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001364
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
Προϋπολογισμός
360.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
2. Μια Ευρώπη πιο Πράσινη και πιο Ανθεκτική
Προτεραιότητα
2Α. Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία